Årsmøte Gimse IL

Innkalling til Årsmøte 2017

Sted: Brekkåsen klubbhus

Dato: Mandag 27. mars kl 20

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 2017

Åpning

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

Sak 3: Valg av møtedirigent, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokoll

Sak 4: Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger

Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

Sak 6: Behandle forslag og saker

Forprosjekt «Nytt klubbhus»

Sak 7: Fastsette medlemskontingent

Sak 8: Budsjett 2017

Sak 9: Gjennomgang idrettslagets organisasjonsplan

Sak 10: Valg

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift