Gimse IL

Bli medlem

Bli medlem

Vil du være på vårt lag?
 

Innmeldingsskjema


Ved å tegne medlemskap i Gimse IL er du med på å bidra til vedlikehold og videreutvikling av det fine miljøet vi har rundt Brekkåsen stadion. Vi ønsker oss nå flere medlemmer. Medlem kan alle være, de som ikke deltar i noen organisert aktivitet regnes som støttemedlemmer. For oss er også disse fullverdige medlemmer, og like viktige som de aktive.


Og for å vise at vi verdsetter våre medlemmer innførte vi i 2012 trekning av en medlemspremie blant alle våre betalende medlemmer. Trekning foretas i løpet av januar/februar etterfølgende år, med overrekklse på årsmøte (som vanligvis avholdes i mars). Hvert medlemskap gir ett lodd i denne trekningen. Er det et husstandsmedlemskap (som gjelder for alle i husstanden) gis det ett lodd for hvert regististrerete navn innenfor husstanden, enkeltmedlemsskapene gir ett lodd for hvert medlemskap.


I tillegg gir også verving av nye medlemmer lodd til verver i denne trekningen. Verving utføres ved at den som verver nye medlemmer, registrerer medlemsskapet (via våre hjemmesider) og oppgir sitt eget navn i feltet “Vervet av”. Det er selvsagt en forutsetning at den som verver også er medlem. For hvert enkeltmedlemsskap en “verver” registrerer, gis det ett lodd i bonus til verver, og registreres ett hustandsmedlemskap, gis det 2 lodd i bonus til verver.

Kontigentsatser

  • Husstandsmedlemsskap  kr 300,-

  • Enkeltmedlem  kr 150,-

Et husstandsmedlemsskap består av et hovedmedlem og et ubegrenset antall medlemmer innenfor samme husstand.

Også i år er premien en iPad:

Tekniske spesifikasjoner:

Ipad 4. generasjon, 9,7” skjerm, 16GB minne og WI-FI. Vinneren kan 
oppgradere til en større modell etter avtale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noe åv det  vi i Gimse IL gjør:
Vi mener at barn og unge (og også de voksne) fortjener et slikt flott nærmiljøanlegg. I løpet av sesongen er det ca 270-300 aktive fotballspillere på anlegget flere ganger pr uke ifm kamper og treninger. Dette utgjør årlig ca 30.000 brukstimer på kunstgresset (både organisert og uorganisert bruk), og for å vedlikeholde dette slik at dette også vil være attraktivt i framtiden, kreves det ganske mange dugnadstimer gjennom et år, og det koster også en god del hvert år for å holde anlegget i drift.

Vi har klart å realisere 2 fantastisk fine kunstgressbaner, som benyttes både av fotballspillere og andre som blir fristet av de fine forholdene. Vi er deleier i Bankhallen, som gir flotte treningsforhold for de største gjennom vintersessongen  (dette gjør også at vi slipper å vurdere vinterbrøyting av kunstgressbanen, og det er bra for kunstgressets levetid).

I tillegg har vi en aktiv allidrettsgruppe med ca 70 aktive barn, en voksen/senior-gruppe både for damer og herrer som trener sammen fra høst til vår. 

Hvert år arrangeres Gimsemarsjen med 100-150 deltakere, og det gjennomføres også idrettsmerkeprøver hvert høst.

Idrettsbarnehagen som er etablert ved vårt anlegg generer også en del bruk av anlegget, men vi får også mye igjen for dette. Her er det garderobe, en liten gymsal og møteromsfasiliteter som vi får benytte. Dette er et verdifult supplement til vårt anlegg. 

Postboks 185

7223  MELHUS

E-post: post@gimseil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift