Gimse IL

Politiattest

Politiattest

Krav om politiattest i Gimse IL

Bakgrunn
Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle.

Seksuell trakassering og overgrep er straffbart og et fullstendig brudd med idrettens mest grunnleggende verdier og i strid med straffeloven. Norsk idrett har vedtatt at alle idrettslag fra 1. januar 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

NFF har utarbeidet retningslinjer for kunnskap om og forebygging av seksuelle overgrep og trakassering, samt en beredskapsplan for håndtering av eventuelle saker.

Klubben må ha klare rutiner for kontroll med politiattester for alle relevante verv. 
Det innebærer:

  • Styret har oppnevnt en politiattestansvarlig
  • Rutiner for kontroll med politiattester er implementert (se under)
  • Status på at samtlige relevante verv i klubben har levert attest.

 

Hvem omfattes av ordningen?
Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er hvilke oppgaver vedkommende skal ha i idrettslaget.
Det er ikke enhver kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming som gir anledning til å avkreve politiattest. For at oppgaven skal anses å innebære et tillits- eller ansvarsforhold menes det normalt at oppgaven vil gi en posisjon overfor mindreårige/mennesker med utviklingshemming som muliggjør overgrep, og at oppgaven vil gi eller sette personen i en slik posisjon over noe tid, enten sammenhengende eller flere ganger med jevne mellomrom. 

Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen. 


Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:
Leder eller sekretær i Gimse IL

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. 
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. 

Innhenting av politiattest er gratis.

Søknadsprosedyre
1, Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet.  Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget (velg "åpne" eller "lagre som" i dialogboks som kommer opp) på at det foreligger et behov for en politiattest. Skjemaet må signeres av leder eller sekretær i styret i Gimse IL før det scannes inn og legges ved søknaden. I feltet «Fødselsnummer» skal kun fødselsdato påføres. 

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget. 

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Leder eller sekretær i Gimse IL
Gimse IL skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

En oppsatt dommer skal ikke ha politiattest.

 

Med vennlig hilsen 
Styret i Gimse IL

Postboks 185

7223  MELHUS

E-post: post@gimseil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift