Gimse IL

Styret

Styret

Styret i Gimse IL er det "øverste organ" i klubben. Medlemmene her velges for 2 år av gangen. Gjennom valgkomiteen blir kandidater funnet for å sitte i styret.

Sportslig utvalg i klubben har fått mandat av styret til å drive og drifte fotballgruppa.

(Klikk på "boksene" for å få info om de ulike verv)  

 

                                                                                               

    

 

   

        

         

 

VARIGHET/REKRUTTERING

ANSVAR

  • Sikre driften av idrettslaget på en mest mulig hensiktsmessig måte

MANDAT

  •  

RAPPORTERING

FASTE OPPGAVER (ÅRSHJUL)

  • Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.
  • Visjon- og verdiarbeid.
  • Økonomisk -/ og drifts kontroll.
  • Organisering og styresammensetning – underutvalg og roller.
  • Følge idrettens lover og representere klubben utad.
  • Legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig, beholde dem over tid, samt utvikle gode fotballspillere.
  • Oppnevne ansvarlig for politiattester

 

Periode

Oppgave

Frist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postboks 185

7223  MELHUS

E-post: post@gimseil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift