Påmelding allidrett 2015

Oppstart i uke 42. Les videre for detaljer om påmelding.

Allidrett er et tilbud til ALLE barna i nærmiljøet som ønsker å være fysisk aktive.

Målet med allidrett er å skape et trygt miljø der barn gis optimale muligheter til fysisk, psykisk og sosial utvikling.

Aktivitetene varierer hver uke og gir barna grunnmotorisk utvikling og gode mestringsopplevelser.

Oppstart blir i uke 42.

Treningstider kan endres, avhengig av hvor mange som melder seg på de forskjellige gruppene.

Påmelding med navn, fødselsdato, adresse og tlf.nr. sendes direkte til kontaktpersonene på de enkelte gruppene.


Treningstider:                                                             Kontaktperson:
ALLIDRETT:
1 trinn (2009): Tirsdag kl. 17.00 – 18.00                     Åse Mørreaunet (ase.morreaunet@gmail.com)
                         Tirsdag kl. 18.00 – 19.00                     *Gruppefordeling ser vi på etter første trening!
2 trinn (2008): Onsdag kl. 17.00 – 18.00                    Martin Andresen (martin@andres1.net)
                         Onsdag kl. 18.00 – 19.00
3 trinn (2007): Mandag kl. 17.00 – 18.00                    Kristin Welschinger (allidrett@gimseil.no)
4 trinn (2006): Mandag kl. 18.00 – 19.00                    Hege Willadsen (hwillad@online.no)
5.trinn (2005): Ikke bestemt pga mangel av trenere   Noen interessert? Kontakt allidrett@gimseil.no
 

BARNELEK:
Barnelekpåmeldinger (med årskull som emne i epost) sendes til: Kristin Welschinger (allidrett@gimseil.no)
2010 Tirsdag partallsuker kl. 17.30 – 18.30
2011 Mandag oddetallsuker kl. 17.30 – 18.30
2012 Mandag partallsuker kl. 17.30 – 18.30


Skulle det være noe så er det bare å ta kontakt med undertegnede! :)


VELKOMMEN TIL ALLIDRETT!


Mvh
Kristin Welschinger
Leder Allidrett, Gimse IL
tlfnr: 993 40 923
epost: allidrett@gimseil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift