Saksliste Årsmøte 18.03.2019

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 2018

   

DATO/TID:  Mandag 18.03.2018 kl. 20:00

STED:  Klubbhuset, 2. etg

 

 

Åpning

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste (punkt 6) og forretningsorden.

Sak 3: Valg av møtedirigent, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokoll 

Sak 4: Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger

Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

Sak 6: Fastsette medlemskontingent

Sak 7: Budsjett 2019

Sak 8: Gjennomgang idrettslagets organisasjonsplan

Sak 9: Valg

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift